TR

Building Conservation

Cistern Building Conservation Project

İstanbul Üsküdar’da yer alan ve tipolojik özelliklerinden sarnıç yapısı olduğu tahmin edilen tek katlı kagir yapıya ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Günümüzde terkedilmiş halde olan yapı taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne sahip olup üst örtüsü tonozdur.

Ccategory

Conservation

Location

Istanbul, Uskudar

Year

2019

Project Area

20 sqm

Team

Sümeyye Gider, Zehra Kezban Tel