Ravenna Mimarlık

Doğu Garajı Antik Attelia Kenti Antalya Nekropol Alanı Rölöve ve Restorasyon Projesi

Tarihçesi M.Ö. 3.Yüzyıl başından başlayarak, M.S. 3. Yüzyıl’a uzanan ve 9548 m2 alana sahip Doğu Garajı antik Attelia Kenti Antalya Nekropol Alanı’nın rölöve çalışmalarında 612 adet Basit Sandıklı Mezar, 49 adet Khamosorion Mezar, 30 adet Dromoslu Oda Mezar, 1 adet Kült Alanı ve 1 adet Lahit Podyumu tespit edilmiştir. Restorasyon çalışmasında ana yaklaşım en az müdahele ile yapıların dondurularak korunması ilkesine uygun bir önerinin geliştirilmesidir.

#restorasyon