EN

Rölöve Restitüsyon Restorasyon

Sarnıç Yapısı Koruma Projeleri

İstanbul Üsküdar’da yer alan ve tipolojik özelliklerinden sarnıç yapısı olduğu tahmin edilen tek katlı kagir yapıya ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Günümüzde terkedilmiş halde olan yapı taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne sahip olup üst örtüsü tonozdur.

Kategori

Restorasyon

Lokasyon

İstanbul, Üsküdar

Yıl

2019

Proje Alanı

20 m²

Ekip

Sümeyye Gider, Zehra Kezban Tel